GEBIEDSDAG #1

Lieshoutse Beemden

GEBIEDSDAG #2

Spoordonk

GEBIEDSDAG #3

Bossche Broek

GEBIEDSDAG #4

Middelbeers

GEBIEDSDAG #5

Oirschot

Wilt u met ons meedoen, om het vergeten ontwerp achter ons landschap te ontdekken en om te kijken welke mogelijkheden het Brabants Groene Maatpak biedt om het landschap van de toekomst verder vorm te geven, dan kan dat op een aantal manieren.

 

1. Wandelingen met inventarisatie

Wilt u met ons mee om in het landschap te kijken of de ontworpen beplantingen van Brabants Groene Maatpak er nog staan en hoe? Dan kunt u met een tablet of smartphone via een speciale app in het veld bij al die ontworpen beplantingen informatie invoeren. De informatie die u en de andere deelnemers invoeren, komt bij elkaar in een GIS-kaart (geografisch informatie systeem). Zo kunnen we samen in beeld krijgen hoe het Brabants Groene Maatpak er nu nog bijstaat.

We starten per gebied op de gebiedsdagen op woensdagmiddag, telkens 13.00u-16.30u:

  • 14 april: Lieshoutsche Beemden/De Leek

  • 21 april: Spoordonk/Essche Stroom

  • 28 april: Bossche Broek

  • 19 mei: Middelbeers/Zaligheden-Oost

  • 26 mei: Oirschot-Best

U wandelt dan – coronaproof – in tweetallen, of als u dat wil alleen, door het gebied, aan de hand van een speciale app. U krijgt na aanmelding een link naar deze applicatie en nadere informatie om deel te nemen aan een online instructieavond, op de maandagavond voorafgaand aan de gebiedsdag. Mocht u dan niet kunnen, dan benaderen we u persoonlijk om uitleg te geven.

 

Op de avond van de gebiedsdag is er telkens om 19.30u een online-sessie waaraan u – na aanmelding – kunt deelnemen om samen met ons de resultaten van de wandeling te bespreken en te bekijken in hoeverre het Brabants Groene Maatpak ons kan inspireren voor het landschap van de toekomst.

 

2. Vertel uw verhaal of deel uw foto’s

Wilt u helpen om de kennis van het Brabants Groene Maatpak aan te vullen met verhalen, anekdotes of fotomateriaal? Ook deze informatie verzamelen we in een GIS-kaart. Op deze GIS-kaart kunt u ook zien wat de vorderingen zijn met de veldopnamen van de beplantingen. Dit kan in het veld met behulp van een tablet of smartphone, maar ook vanuit huis vanaf een vaste computer. Een gebruikershandleiding is opgenomen in de software.

De GIS-kaart is te benaderen via onderstaande link:

https://staatsbosbeheer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9412d31687e9416c86fed740c4b4ee17

U kunt uw verhalen, anekdotes en fotomateriaal ook doorgeven via deze knop

3. Meedenken met onze ‘missies’

In elk van de vijf gebieden die we aandoen tijdens onze LT21 Tour hebben we een aantal ‘missies’. Soms staat er op een landschapsplan dat er in een bepaald deelgebied kavelgrensbeplantingen gewenst zijn, bijvoorbeeld in de beemden die vóór de ruilverkaveling heel kleinschalig waren. Het lag dan aan de grondeigenaar of hij die beplantingen ook plantte en ging onderhouden. Vaak zijn juist deze beplantingen er niet gekomen. U kunt met ons meedenken of u mogelijkheden ziet om zo’n niet eerder uitgevoerd deel van het ontwerp nu wel voor elkaar te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld mooie ommetjes vanuit een dorp opleveren en daar is tegenwoordig veel vraag naar!

4. Meedoen na de Triënnale

Wilt u meer weten van een van de landschapsplannen bij u in de buurt, of wilt u bijdragen aan de kennis van deze gebieden? Het is de bedoeling dat we na de Landschapstriënnale verder gaan met het onderzoek naar de overige delen van Brabant. Uw steun en kennis wordt daarbij erg op prijs gesteld. Het levert belangrijke kennis op om na te denken over het landschap van morgen. Laat het ons weten via het contactformulier! 

contact

Geef uw verhalen en foto’s hier door, wilt u meedenken of schrijf uzelf in voor de LT21 TOUR! Mail ons dan via info@brabantsgroenemaatpak.nl of via het contact formulier beneden.

Wie vindt het oudste landschapsplan?  

De oudste plannen die we in de archieven van Staatsbosbeheer vonden zijn van 1946 en 1947, maar we weten uit zijn maandverslagen dat Benthem al in 1944 en 1945 tekeningen heeft gemaakt die hij landschapsplannen noemde. Voor een deel zijn ze verloren gegaan in het oorlogsgeweld tijdens de bevrijding van Den Bosch in 1944, maar het kan zijn dat deze oude landschapsplannen nog ergens bewaard zijn.  Als we die terugvinden dan kunnen we nagaan of het al om echte landschapsplannen gaat, met een ontwerp voor nieuw aan te planten beplantingen. Het zou namelijk ook kunnen dat het geen ontwerptekeningen zijn, maar rapporten met eigendom-verdelingen en inventarisatiekaarten met natuurterreinen. 

 

Het zou mooi zijn als iemand, bijvoorbeeld in gemeentelijke archieven, nog één van die landschapsplannen uit 1944 of 1945 zou kunnen opsporen. Het zou kunnen dat van de ruilverkavelingen Moergestel of Broekkant, Broekzijde, De Scheeken en ’t Riet nog zulke oude plantekeningen bestaan. Tot die tijd blijft het oudste landschapsplan van Nederland dat voor Lieshoutsche Beemden – Beeksche Akker van maart 1946.

Previous
Next